Accés Socis Registrar-se

Login

Indicatiu *
Password *
Recorda'm

Crear un compte

Registre de socis de URBBLL, Els camps amb (*) són obligatoris.
Nom *
Indicatiu *
Password *
Verificar password *
Email *
Verificar email *
Captcha *

Transmissions en format ATV

La radioafició és una afició apassionant que ha evolucionat al llarg dels anys. Els radioaficionats busquen explorar i experimentar amb les comunicacions de ràdio de forma amateur, utilitzant equips de transmissió i recepció de ràdio. Una de les formes més interessants de radioafició és la transmissió en format ATV (Amateur Television), que permet la transmissió de senyals de vídeo i àudio. En aquest article, explorarem en detall la radioafició en format ATV i com es poden fer transmissions emocionants en aquest format.

Què és la radioafició?

La radioafició és una afició que consisteix a establir comunicació de ràdio a través de bandes de freqüència designades per a ús amateur. Els radioaficionats exploren diverses tècniques i maneres de comunicació, com la transmissió de veu, l'enviament de senyals de text, la transmissió d'imatges digitals i, en el cas de la radioafició en format ATV, la transmissió d'imatge i so

La transmissió en format ATV

Què és ATV?

ATV, o Amateur Televisió, és una manera de transmissió en què els radioaficionats poden enviar senyals de vídeo i àudio a través de l'aire. Aquesta forma de comunicació permet als radioaficionats compartir imatges en temps real i participar en activitats relacionades amb la televisió amateur.
Les bandes utilitzades són: des de 50 MHz (6m.), 144 MHz (2m.), 432 MHz (70cm.) ia més les bandes de microones: 1,2 GHz. (23 cm.), 2,4 GHz. (13 cm.), 5,7 GHz. (6 cm.), 10 GHz. (3 cm.) i 24 GHz. (1,55 cm.)
Avantatges i desavantatges del format ATV
El format ATV ofereix diversos avantatges als radioaficionats. Permet una comunicació més rica i expressiva en transmetre tant vídeo com àudio. Els radioaficionats poden mostrar els seus equips, antenes, experiments i demostracions en temps real, fet que afegeix una dimensió visual a les comunicacions de ràdio.
D'altra banda, la transmissió en format ATV també presenta alguns desavantatges. Requereix més ample de banda en comparació amb altres maneres de comunicació de radioafició, cosa que pot limitar el seu abast en certes situacions. A més, lequipament necessari per a la transmissió en format ATV pot ser més costós i complex de configurar en comparació amb altres modes de radioafició. Els equips de televisió acostumen a ser muntats pels mateixos usuaris, ja sigui en forma de kits o per dissenys propis. És molt difícil trobar equips comercials complets. Aquesta modalitat requereix coneixements en electrònica per realitzar els muntatges. És un dels camps de la Ràdio que obliga a participar en la construcció dels seus equips.

Equipament necessari per a la transmissió en format ATV

Per fer transmissions en format ATV, cal un conjunt específic d'equips. Aquests són els components essencials per establir una estació de transmissió en format ATV:
Cambra de vídeo
Una càmera de vídeo és necessària per capturar les imatges que es transmetran. Pot ser una càmera digital o una càmera específicament dissenyada per a aplicacions de radioafició.

Transmissor i receptor ATV

El transmissor ATV és el dispositiu encarregat d'enviar el senyal de vídeo i àudio a través de l'aire. D'altra banda, el receptor ATV és el dispositiu utilitzat per rebre les transmissions d'altres radioaficionats.

Antena

Una antena adequada és crucial per transmetre i rebre senyals en format ATV. Les antenes per a l'ATV han d'estar dissenyades per als espectres reglamentats amb aquesta finalitat a cada banda. Seleccionar una antena de bona qualitat i correctament configurada és fonamental per assolir un rendiment òptim.

Modulador de vídeo

El modulador de vídeo és un dispositiu que pren el senyal de vídeo i el combina amb el senyal dàudio per crear un senyal de transmissió en format ATV. Aquest dispositiu té un paper important en la generació dun senyal de qualitat.
Configuració de l'estació de transmissió
Quan s'han adquirit (no hi ha equips complets al mercat, però, hi ha parts en forma de kits, que s'han de muntar per compte propi i ajustar-los) els equips necessaris, és important configurar adequadament l'estació de transmissió en format ATV. Aquí es descriuen els passos clau per a la configuració:
Connexió de la càmera i el modulador de vídeo
La càmera de vídeo ha d'estar connectada al modulador de vídeo utilitzant cables adequats. S'han de seguir les instruccions del fabricant per fer les connexions correctament.

Ajust de freqüència i potència

És essencial seleccionar la freqüència correcta en què es transmetrà el senyal ATV, segons els segments assignats a aquesta modalitat. A més, és important ajustar la potència de transmissió segons les regulacions locals i les millors pràctiques.

Recepció de transmissions en format ATV

Si bé la transmissió en format ATV permet als radioaficionats enviar els seus propis senyals, també és emocionant rebre i decodificar les transmissions dels altres. Per rebre transmissions en format ATV, cal un receptor ATV i els passos següents s'han de seguir:

Receptor ATV

El receptor ATV és el dispositiu utilitzat per sintonitzar i rebre els senyals de transmissió en format ATV. Heu d'estar configurat correctament i connectat a un monitor o televisor per visualitzar les transmissions. Hi ha diversos sistemes d'enviar informació de vídeo i so. Actualment s'usa el de modulació de freqüència (CVBS) analògic i el més utilitzat actualment és el sistema digital DVB-S/S2 i el DVB-T

Decodificació del senyal

Un cop rebut el senyal de transmissió en format ATV analògic o digital, cal descodificar-lo per visualitzar el vídeo i escoltar l'àudio. Això es pot aconseguir utilitzant un descodificador adequat connectat al receptor ATV. En cas que sigui analògic servirà un receptor antic de SAT-TV a FM. I en el cas d'utilitzar el sistema digital es podrà fer servir un receptor comercial programable de DVB-S/S2 de l'actual TV SAT digital (Important que sigui programable per l'usuari per poder modificar paràmetres com el Symbol Rate (SR)

Experimentació i aprenentatge

La radioafició en format ATV també ofereix oportunitats per experimentar amb la tecnologia de transmissió de vídeo i aprendre sobre els principis fonamentals de la radiodifusió. Els radioaficionats poden explorar tècniques de producció de vídeo, millorar les seves habilitats de comunicació i adquirir coneixements tècnics, ja que molt de lequipament que utilitzen és autoconstruït.

Conclusió

La radioafició en format ATV ofereix als entusiastes de la comunicació de ràdio una forma emocionant de transmetre i rebre senyals de vídeo i àudio. A través de l'ús d'equips especialitzats, configuracions adequades i exploració de diverses aplicacions, els radioaficionats poden gaudir d'una experiència única i enriquidora. La radioafició en format ATV ofereix l'oportunitat de compartir informació, entretenir la comunitat local i explorar noves formes de comunicació audiovisual en temps real.

Preguntes freqüents

És necessari obtenir una llicència per practicar la radioafició en format ATV?

Sí, a la majoria dels països es requereix obtenir una llicència de radioaficionat per participar en activitats de radioafició, inclosa la transmissió en format ATV. Les llicències garanteixen lús responsable i legal de les freqüències de ràdio assignades. Al nostre país amb la llicència de telecomunicacions ja tenim recuperats els segments d'ATV des del 2013. Veure a la WEB d'URE (Unió de Radioaficionats Espanyols) www.ure.es, l'apartat Radioaficionats >>>Bandes atribuïdes. A cada segment a partir de V-UHF fins a les Microones, hi ha la porció de freqüències destinada a ATV

Quina distància pot cobrir una transmissió en format ATV?

La distància que pot cobrir una transmissió en format ATV depèn de diversos factors, com la potència de transmissió, la qualitat de l'antena i les condicions atmosfèriques de propagació de cada banda, però generalment es necessita més nivell de senyal, a l'Smiter serien de uns 40 a 50 dB que en altres modalitats si comparem amb CW, SSB, FM. etc. En condicions òptimes, les transmissions ATV poden cobrir distàncies de diversos quilòmetres.

Quina és la diferència entre la radioafició tradicional i la radioafició en format ATV?

La radioafició tradicional se centra en la comunicació de veu i text a través de la ràdio, mentre que la radioafició en format ATV afegeix la capacitat de transmetre senyals de vídeo i àudio. Això permet una comunicació més rica i visual entre els radioaficionats.

És costós l'equipament necessari per a la transmissió en format ATV?

L'equipament necessari per a la transmissió en format ATV pot ser més costós en comparació amb altres modes de radioafició degut a la necessitat de càmeres de vídeo, transmissors i receptors ATV, antenes i altres components especialitzats. No obstant això, hi ha opcions disponibles per adaptar-se a diferents pressupostos. Els equips són generalment autoconstruïts a nivell de components.

Hi ha comunitats o grups dedicats a la radioafició en format ATV?

Sí, hi ha comunitats i grups dedicats a la radioafició en format ATV a tot el món. Aquests grups es reuneixen per compartir coneixements, organitzar esdeveniments i participar en transmissions conjuntes. Pots trobar comunitats en línia ia la teva àrea local per connectar-te amb altres entusiastes de la radioafició en format ATV, com ara el Grup ATV EA3.