Accés Socis Registrar-se

Login

Indicatiu *
Password *
Recorda'm

Crear un compte

Registre de socis de URBBLL, Els camps amb (*) són obligatoris.
Nom *
Indicatiu *
Password *
Verificar password *
Email *
Verificar email *
Captcha *

Què és la Unió de Radioaficionats Espanyols

 

Generalitats

 

La U.R.E. és una associació civil amb àmbit a tot l'Estat, que va ser fundada l'1 d'abril de 1.949, si bé la seva veritable fundació data de 1.925, any en què es funda a París la International Ràdio Amateur Union (IARU), fundació en la qual estan presents els precursors de l'actual URE. Per raons de la Guerra Civil i posteriorment la Mundial, la naixent activitat dels radioemissoristes es trunca formalment, encara que són molts els operadors que segueixen utilitzant les seves emissores en la clandestinitat. Superats aquests avatars, el Govern regularitza la situació i permet de nou l'activitat dels radioemissoristes, que, pel que es pot considerar una refundació en l'esmentada data d'abril de 1.949, substitueix el concepte radioemissoristes pel més ampli de radioaficionats, acollint així a emissoristes i escoltes.

 

Presidència d'honor

 

S.M.D. Felipe de Borbón i Grècia (Felipe VI), Rei d'Espanya, és President d'honor de la URE.

  

Junta Directiva (JDURE)

 

La composició actual de la JDURE és la següent:

President: Pedro Fernández Rey, EA1YO
Vicepresident: Arturo Fabián Malnero Maccari, EB1TR
Interventor i Tresorer: Víctor M. Spínola Mena, EA7FUN
Secretari general: Joaquín Robles Megías, EA4HF

 

Estructura social

 

La URE s'estructura en consells territorials, un per cada comunitat autònoma, llevat de Las Palmas i Santa Creu de Tenerife, que són d'àmbit provincial. Aquests Consells estan formats per seccions que poden ser, alhora i sense possibilitat de juxtaposició, d'àmbit local, comarcal o provincial. En els casos de Ceuta i Melilla, les seccions tenen caràcter de Consell. Moltes de les seccions de la URE disposen de seus socials, algunes cedides per les institucions locals i altres en arrendament. Els socis de les seccions que no tenen local social solen reunir-se determinats dies de la setmana en alguna cafeteria o local de societats amigues.

 

Finalitas de la URE

 

La URE com a societat cultural , no lucrativa , té les finalitats següents :

a) Fomentar la radioafició com a servei d'instrucció individual d'intercomunicació o estudis tècnics entre persones que s'interessen en la radiotècnia amb caràcter exclusivament personal i sense fins de lucre.
b ) Complir i estimular el compliment pels seus associats de la normativa vigent que assenyalen el Reglament de radiocomunicacions en general i el Reglament d'estacions d'aficionats en particular.
c ) Col·laborar, dins les possibilitats de l'Associació, amb les autoritats en matèria que es refereixi als radioaficionats.
d) Fomentar la unió i companyerisme entre els radioaficionats, facilitant el seu mutu coneixement i estima.
e) Estimular la investigació radioelèctrica , electrònica i de radiocomunicació en general.
f ) Representar als seus socis, i als radioaficionats en general que ho desitgin, davant l'Administració de l'Estat i davant qualsevol altra entitat pública o privada, vetllant pels seus interessos.
g ) Representar la radioafició espanyola davant les entitats estrangeres d'anàlegs finalitats, especialment davant la International Amateur Radio Union (IARU) i viceversa.
h ) Prestar als seus associats diversos serveis relacionats amb la pràctica de la radioafició.
i) Col·laborar de forma altruista i solidària en la realització de projectes relacionats amb les radiocomunicacions en favor de països en vies de desenvolupament.