Accés Socis Registrar-se

Login

Indicatiu *
Password *
Recorda'm

Crear un compte

Registre de socis de URBBLL, Els camps amb (*) són obligatoris.
Nom *
Indicatiu *
Password *
Verificar password *
Email *
Verificar email *
Captcha *

Campanya de nous socis

LLIBRE D'EXAMEN + SOCI SIMPATITZANT

Aquesta campanya està adreçada a tots aquells que encara no tenen indicatiu i desitgen examinar-se. La URE ha editat un Llibre d'Examen que s'ajusta ,en la seva totalitat, al programa d'examen exposat en l'annex I de les Instruccions per al desenvolupament i aplicació del Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per a aficionats, publicat al BOE del 31 de octubre de 2006. El Llibre d'Examen està destinat a tots aquells que desitgin obtenir una autorització de radioaficionat (indicatiu), prèvia superació de les proves corresponents, i s'ofereix a tots aquells que s'afiliïn a la URE com a socis simpatitzants en un paquet promocional que inclou els següents serveis:

-Descàrrega a través del web de la revista d'URE per un any.
-Indicatiu d'escolta.
-Trànsit de targetes QSL de l'indicatiu d'escolta.
-Accés a l'àrea privada de la web de URE.
-Enviament del Llibre d'Examen.

L'import de tot aquest paquet és de 30 euros. L'alta en la URE es produirà el dia 1 del mes següent al de la recepció de la sol·licitud d'ingrés, si bé el Llibre d'Examen s'enviarà immediatament. Al cap dels 12 mesos, la persona interessada ha de decidir si continua com a soci de la URE en les condicions normals (soci numerari). En el cas que l'interessat obtingi l'indicatiu de radioaficionat abans de l'any, atès que això implica accedir a la resta de serveis d'URE, haurà de canviar a la categoria de numerari, abonant la diferència de quota que correspongui. Tots aquells que desitgin el llibre poden procedir de la següent manera:

1r) Omplir una sol licitud d'ingrés en URE, el model es troba a l'àrea de descàrregues del nostre web.

2n) Enviar la sol·licitud per correu electrònic a tesoreria@ure.es o per fax al 914772071 o per correu postal a URE - Apartat 55.055-28.055 Madrid.

3r) Enviar l'import de 30 euros per gir postal, per xec o per transferència bancària al compte del BBVA: ES46 0182 0923 1302 0001 5844.

També es pot pagar mitjançant càrrec en targeta de crèdit o a través de Paypal. En cas d'efectuar el pagament per transferència bancària, adjuntar còpia del comprovant al costat de la sol·licitud d'ingrés.

 

libroRadioaficionadoportadaRevistaURE