Dissabte 13 Juliol 2024
Accés Socis Registrar-se

Login

Indicatiu *
Password *
Recorda'm

Crear un compte

Registre de socis de URBBLL, Els camps amb (*) són obligatoris.
Nom *
Indicatiu *
Password *
Verificar password *
Email *
Verificar email *
Captcha *

Resum Assemblea Gral. Ordinària i Extr. 5 de juliol del 2019

El 5 de juliol de 2019 vam celebrar la junta Ordinària i Extraordinària de socis amb una assistència de 34 socis (entre presents i representats), prenent les següents decisions:

1r Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.

S'aprova per unanimitat.

2n Informe del president.

El president EA3IAO efectua la presentació de la nova Junta fins al mes d'abril del 2020, data en què s'han d'efectuar noves eleccions, i sol·licita es procedeixi a votació la composició d'aquesta, prega també si entre els presents hi hauria algun voluntari per ocupar el lloc d'Interventor, ja que creu és una figura imprescindible per tal de donar major transparència a la tasca de Tresoreria. El soci Angel Arau EA3GPC s'ofereix a exercir el càrrec.
Es passa a votació i s'aprova per unanimitat la nova Junta Directiva.


La seva composició està al web apartat URBBLL - Que és la URBBLL.
Així mateix, informa que donada la importància de la nostra associació hauríem d'estar presents en les Festes de la Merçe creant algun tipus de diploma. A més es va aprovar també ser presents a la Marató de TV3.
El nostre estand a Mercaham de Cerdanyola de juny passat va ser tot un èxit de participació, podent saludar personalment molts socis i establir contactes tant amb altres Entitats com amb comerços del sector.

IMG 20190705 Medalla0r0 EA3VK JoseMartin023r Revisió de comptes de l'exercici 2018 aprovades en l'Assemblea anterior:

El President cedeix la paraula a EA3EJJ en la seva qualitat de Tresorer, que explica el Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys (documents exposats a la Zona de Socis del Web), indicant que són les mateixes xifres presentades a l'Assemblea anterior, però en format del Pla General Comptable, amb codificació semblant a la que utilitza URE per a major claredat.
Es passen a votació i s'aproven per unanimitat

4t Aprovació, si escau, del pressupost per al 2019:

EA3EJJ informa que el pressupost detallat és a la Zona de Socis del Web.
Es passa a votació i s'aprova per unanimitat

5è Aprovació, si escau, de la nova quota de l'Associació:

EA3IAO proposa apujar la quota de 10 € a 20 € per així tenir fons per a la instal·lació d'antenes i poder realitzar mes activitats.
Es procedeix a la votació resultant: a favor 25, en contra 8, 1 abstenció.

Finalitzada la assemblea ordinària, comença l'extraordinària amb els següents temes:

1r Exposició, discusió i aprovació, si escau, del conveni entre URBBLL - APSOCECAT

Després de debatre el tema i verificar les despeses que es podien produir (el conveni i l'acta estan a la Zona de Socis), es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat.

2n Aprovació, si escau, del canvi de domicili social:

Es demana el canvi de domicili a C/ Leiva, 2 D de Barcelona (seu de APSOCECAT), i queda aprovat per unanimitat.

3r Aprovació, si escau, de la nova denominació "Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat - URBBLL":

El President exposa en aquest punt que veu necessari el canvi de denominació social, que no d'indicatiu, i que seguirà sent EA3MM, ja que no es va produir en el seu dia, fa anys, quan la Delegació d'URE Baix Llobregat s'íntegrà a la de Barcelona, ​​no comportant canvi de denominació en els estatuts.
Se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat.

4t Aprovació, si escau, dels nous Estatuts:

El president explica que hem adequar-nos als models de Justícia de Gencat i també al model per a seccions de URE (els nous estatuts figuren al web a la Zona de Socis).
Després d'aclarir alguns dubtes, es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat

El president sol·licita la presència de EA3IW Albert Tubau President del Consell Territorial perquè imposi el BOTÓ d'OR d'URE per antiguitat a EA3VK JOSE MARTIN, present a la sala.

Sent les 21:30h s'aixeca la sessió i es passa a prendre un pica-pica.

 

IMG 20190705 Asamblea01

 IMG 20190705 Asamblea02