Logo ea3mm V32 ICOASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

El President de la Unió de Radioaficionats de Barcelona EA3 MIKE MIKE, Secció de la URE a Barcelona i al Baix Llobregat convoca, Assemblea General Ordinària de Socis a celebrar a la seu social, carrer de Jaume Piquet, 23. Barcelona, el dia 27 de març de 2018, a les 18:30 h la primera convòcatoria y a les 19:00 h la segona

 

amb I'ordre del dia següent

 

Llegeix més...